7 Cara Membuat Karangan Yang Baik - 7Top Ranking
Mencari...

7 Cara Membuat Karangan Yang Baik

7 Cara Membuat Karangan Yang BaikKarangan yang baik adalah karangan yang ditulis oleh orang yang berpengetahuan. Jadi kalau kita ingin meghasilkan karangan yang baik, lebih baik kita menulis karangan berdasarkan bidang yang memang kita kuasai sehingga hasil tulisan karangan kita jelas terbaca arah dan maksudnya.


Berikut ini adalah 7 cara membuat karangan yang baik
  1. Menentukan tema yang akan ditulis
  2. Pilih judul yang sesuai dengan karangan yang akan ditulis
  3. membuat kerangka karangan yang jelas, gagasan yang sesuai tema, berisi pokok pikiran yang logis, serta konsisten terhadap tema dan judul
  4. Selalu memperhatikan isi dari karangan
  5. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)
  6. Menguasai tema serta pokok bahasan yang akan kita tulis
  7. Patuh pada kerangka karangan yang telah kita buat sebelumnya
Ibrahim Lubis

Penulis:

Judul Artikel: 7 Cara Membuat Karangan Yang Baik
Semoga Artikel ini memberi manfaat bagi anda, tidak ada maksud apa-apa selain keikhlasan hati untuk membantu anda semua. Jika terdapat kata atau tulisan yang salah, mohon berikan kritik dan saran yang membangun. Jika anda mengcopy dan meletakkannya di blog, sertakan link dibawah ini sebagai sumbernya :

0 komentar:

Post a Comment